Privacyverklaring

Eersel’s Mooiste Webdesign, gevestigd aan Dijk 33 in Eersel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals vermeld in deze privacyverklaring.

Je persoonsgegevens worden verwerkt omdat je gebruik maakt van de diensten van Eersel’s Mooiste Webdesign en/of omdat je deze gegevens aan ons hebt verstrekt.

Persoonsgegevens

De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gegevens over je activiteit op onze website
 • Aanvullende informatie die nodig is voor de specifieke dienst waarvan je gebruik wilt maken. Deze informatie zal uitsluitend worden gebruikt voor het omschreven doel.

Waarom heeft Eersel’s Mooiste Webdesign deze gegevens nodig?

 • Om contact met je op te kunnen nemen per e-mail, post of telefoon
 • Voor het uitvoeren van een met jou gesloten overeenkomst van opdracht
 • Het afhandelen van betalingen
 • Verzenden van nieuwsbrieven
 • Om aan wettelijke verplichtingen te voldoen

Bewaren van persoonsgegevens

Eersel’s Mooiste Webdesign bewaart je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.  De gegevens in de financiële administratie worden tenminste 7 jaar om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen.

Delen van persoonsgegevens

Eersel’s Mooiste Webdesign verkoopt geen persoonsgegevens aan derden. Deze worden alleen verstrekt indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die gegevens verwerken in opdracht van Eersel’s Mooiste Webdesign wordt een verwerkersovereenkomst gesloten.

Websitebezoekers jonger dan 16 jaar

De website van Eersel’s Mooiste Webdesign heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, behalve als er toestemming is van ouders/voogd. We kunnen niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ben je ervan overtuigd dat Eersel’s Mooiste Webdesign zonder toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op en de informatie wordt verwijderd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je hebt ook het recht toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. En je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Stuur een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking naar cecile@eerselwebdesign.nl. Binnen 4 weken ontvang je reactie op je verzoek.

Beveiliging persoonsgegevens

Eersel’s Mooiste Webdesign neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je het idee dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via cecile@eerselwebdesign.nl.

Het is mogelijk een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap.

Contactgegevens

Eersel’s Mooiste Webdesign
Cecile van Wieringhen Borski
Dijk 33
5521 AW  EERSEL
cecile@eerselwebdesign.nl
www.eerselwebdesign.nl
Tel. 06 4787 1225

Bekijk hier de cookieverklaring